Коледж здійснює підготовку за освітнім рівнем "Бакалавр" за всіма спеціальностями

Наші новини

Експертна комісія

У Кременчуцькому льотному коледжі Національного авіаційного університету в період з 12.04.2016р. по 14.04.2016р. працювала експертна комісія з чергової акредитації напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”. Експертна комісія у складі Бондаря Миколи Івановича, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри обліку підприємницької діяльності Державного вищого навчального закладу “Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана”, (голова експертної комісії) та Лоханової Наталії Олексіївни, доктора економічних наук, професора кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, завідувача кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Одеського національного економічного університету (член експертної комісії) розглянула подані матеріали та провела безпосередньо на місці перевірку діяльності Кременчуцького льотного коледжу Національного авіаційного університету щодо підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”. У результаті роботи експерти надали висновок щодо можливості акредитації напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” у Кременчуцькому льотному коледжі НАУ для подальшого представлення його в Міністерство освіти і науки України.

IMG 6884

Висновки експертної комісії: