День відкритих дверей у Кременчуцькому льотному коледжі Національного авіаційного університету відбудеться 18 травня об 11.00

Коледж здійснює підготовку за освітнім рівнем "Бакалавр" за всіма спеціальностями

Наші новини

Комплексні екзамени

19-21 червня 2018 року в Кременчуцькому льотному коледжі Національного авіаційного університету проводився комплексний екзамен за фахом для курсантів навчальних груп ТЕ-41 та ТЕ-42 галузі знань 0511 Авіаційна та ракетно-космічна техніка, спеціальності 5.05110302 «Експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів», освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» з дисциплін: «Електрообладнання ПС», «Електропостачання ПС», «Авіаційні прилади та інформаційно-вимірювальні системи авіоніки».

Екзамени складалися перед екзаменаційною комісією у складі:
- голови екзаменаційної комісії – Балаховського Сергія Леонідовича, державного інспектора з авіаційного нагляду за льотною придатністю повітряних суден Відділу північно-східної регіональної інспекції Управління регіональної інспекції Департаменту льотної експлуатації Державної авіаційної служби України;
- заступника голови екзаменаційної комісії – Кришана О.Ф., завідувача відділення (декана факультету) авіаційного транспорту, електроенергетики і управління;
- заступника начальника коледжу з навчальної роботи, к.т.н., викладача Шмельова Ю.М.;
- викладача Хебди А.С.;
- викладача Колонтаєвського І.А.

За результатами здачі комплексного екзамену екзаменаційна комісія постановила курсантам навчальних груп ТЕ-41, ТЕ-42 присвоїти кваліфікацію 3113 «Електромеханік» і видати дипломи державного зразка. Курсантам навчальної групи ТЕ-41 Яцині Є.І. , Рибченку Д.В. та курсантам начальної групи ТЕ-42 Міщенку Б.В,  Неничу В.Б.  присвоїти кваліфікацію 3113 «Електромеханік» та видати дипломи з відзнакою державного зразка.

Голова ц/к (кафедри) ЕСУ 
 Волканін Є.Є

22-24 червня 2018 року в Кременчуцькому льотному коледжі Національного авіаційного університету проводився комплексний екзамен за фахом для курсантів навчальних груп ПБ-41, ПБз-41 та ПМ-31 галузі знань 0701 "Транспорт і транспортна інфраструктура" напряму підготовки 6.070102 "Аеронавігація" (освітній ступінь бакалавр, денна форма навчання група ПБ-41, заочна форма навчання група ПБз-41) та спеціальності 5.07010202 "Льотна експлуатація повітряних суден" (освітній ступінь молодший спеціаліст, денна форма навчання, група ПМ-31) з дисциплін: «Навігація», «Безпека польотів», «Принципи польоту».

Екзамени складалися перед екзаменаційною комісією у складі:
- голови екзаменаційної комісії – Білько Володимира Миколайовича, державного інспектора з авіаційного нагляду за льотною експлуатацією;
- заступника голови екзаменаційної комісії – Кришана О.Ф., завідувача відділення (декана факультету) авіаційного транспорту, електроенергетики і управління;
- голови циклової комісії (кафедри) авіаційного транспорту КЛК НАУ, к.т.н., професора Давиденко Михайла Федоровича;
- викладача циклової комісії (кафедри) авіаційного транспорту КЛК НАУ, к.т.т., с.н.с. Тягнія Володимира Григоровича;
- викладача циклової комісії (кафедри) авіаційного транспорту КЛК НАУ Турсунова  Абдурахіма Турсуновича;
- викладача циклової комісії (кафедри) авіаційного транспорту КЛК НАУ Яцину Євгена Володимировича;
- викладача циклової комісії (кафедри) авіаційного транспорту КЛК НАУ Луцького Юрія Семеновича.

За результатами здачі комплексного екзамену екзаменаційна комісія постановила курсантам навчальних груп ПБ-41, ПБз-41 та ПМ-31 присвоїти кваліфікацію «Пілот (другий пілот)» і видати дипломи державного зразка. Курсантам навчальної групи ПБ-41 Крощенко О.О., Старостенко К.О. присвоїти кваліфікацію «Пілот (другий пілот)» та видати дипломи з відзнакою державного зразка.