Коледж здійснює підготовку за освітнім рівнем "Бакалавр" за всіма спеціальностями